Overslaan en naar de inhoud gaan

Groene(re) mobiliteit

Geschreven door AdminPaul op di, 23/07/2019 - 14:58

Klimaat met verlof

De verkiezingsuitslagen hadden het al aangegeven, de klimaatproblematiek staat niet hoog op onze agenda. Ons klimaat zit in "lopende zaken" net als onze regering. Hittegolven, felle onweersbuien, windhozen, die we vroeger maar om de paar jaar meemaakten worden dagelijkse kost. Maar wat doe je eraan? De mens past zich aan, de boer, hij ploegde voort...

Gelukkig zijn er (nog) wel initiatieven die hoop op beterschap geven. Zie maar de aankondiging van de luchthaven van Luik die tegen 2030 energieneutraal wil zijn (3 zonneparken, WKK en groene waterstof aanmaak voor lokaal transport). Minder goed gaat het dan weer met onze groene(re) mobiliteit die echt niet groener wordt (1% van ons wagenpark is nu min of meer CO² neutraal). Maar dat is alleen maar goed nieuws voor onze regering: rustig achteroverleunend 20 miljard aan belasting inkomsten, nooit hoger geweest! Never change a winning horse moeten ze denken! Met een verdubbelde schuldenlast, de absolute nood aan afdoende klimaatmaatregelen, zal de volgende regering weinig rust worden gegund. Toch lijkt het of dat partijen met regeerambities op vandaag meer heil zien in de splitsing van België dan een echte oplossing te zoeken voor groene(re) mobiliteit.

Groene(re) mobiliteit

Maar genoeg politiek, groene(re) mobiliteit is één van de topprioriteiten om onze CO² uitstoot onder controle te krijgen. Groene(re) mobiliteit is, in hoofdzaak, elektrisch rijden (op aardgas is niet echt groen te noemen, wel groener). Maar iedereen elektrisch zou betekenen dat de overheid zomaar 20 miljard aan inkomsten misloopt, tenzij ze elders vandaan kunnen gehaald worden. En waar best? Bij U en ik toch, waar anders? We rijden dan groen en zullen toch de rekening betalen! Vlot gerekend verbruikt een elektrische wagen 15 kWh per 100 km. We rijden samen 85 miljard km jaarlijks of ons elektriciteitsverbruik zal met zo'n 13 TWH jaarlijks stijgen (dat is meer dan wat we nu met zon en wind samen jaarlijks kunnen produceren). Die 13 TWH komt bovenop de 80 TWH die we nu al verbruiken. Doordat de primaire energie hiervoor vandaag voor meer dan 80% bestaat alleen maar uit vervuilende fossiele brandstoffen of kernenergie, zal de 20 miljard bijna zeker daar moeten gezocht worden. De elektriciteitsfactuur kan zo met ruim 20 c€ / kWh aandikken, nagenoeg een verdubbeling van de huidige factuur.

Dan praten we nog niet over de energiekost zelf (en wie die gaat beleveren), de transport en distributiekosten en de totaal nieuwe infrastructuur voor onze elektrische mobiliteit. We mogen gerust stellen: iedereen elektrisch = actuele stroomkost x 2 tot x 3 bij een gelijkblijvend beleid.

En zijn we dan echt goed bezig? Onderstaand plaatje doet toch enige twijfel rijzen, want waar gaan we de extra elektriciteit vandaan halen? Waar die vlotst te vinden is en daar horen de kolencentrales uit Oost Europa zeker toe! Het is de nodige primaire energie die bepalend is, en elektrisch rijden wil daarom niet automatisch zeggen groener rijden! Het is een Duits plaatje (bron VDA), maar zeker representatief voor België die voor een belangrijk deel zijn elektriciteit moet invoeren.

Bron: VDA (Verband der Deutsche Automobilindustrie)

Primaire energie primeert

Groene(re) mobiliteit is dus groene(re) stroom, anders gaat het niet lukken. Wat waar is voor ons huidig elektrisch verbruik, geldt ook voor mobiliteit, de stroom moet groener worden. Een coherent plan waar de aangroei van het elektrisch voertuigenpark synchroon loopt met de meer opwekking van groene stroom. En niet alleen de productie van groene stroom, maar het gebruik ervan wanneer nodig zal bijkomende infrastructuur vergen. 

Het zal immers niet genoeg zijn om groene stroom te produceren, op termijn zal deze stroom ook zeer geconcentreerd gebruikt moeten kunnen worden om (snel) op te laden. Men schat in dat voor 80% de wagens thuis of op het werk geladen zullen worden. Op "straat" zijn alleen snel laders van nut (tankstations...). Op dit ogenblik telt Vlaanderen 38 van die snel laadpunten, de goedkeurprocedure voor het plaatsen ervan kan tot 3 jaar aanslepen. Het plaatsen ervan is inderdaad niet evident omdat ze op zeer korte tijd zeer veel stroom moeten kunnen leveren, wat het distributienet kan ontregelen.

Snel laders moeten dan ook niet zomaar geplaatst willen worden maar er moet geijverd worden om deze te omgeven door een infrastructuur die het distributienet niet (onverwacht) extra zal belasten of ontregelen, waar ons concept van ENERGY TRAFFIC CONTROL zal kunnen worden toegepast.